Privacyverklaring AVG FCC de Vaart

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.

Hieronder vind u de link naar onze volledige privacyverklaring.

  1. Privacyverklaring FCC de Vaart